Johannes van der Walt - Oorspronklike afskrif - Original Print

PortretteJohannes1

Te Koop - For Sale
Oorspronklike afdruk van die skildery deur Jimmy Boonzaier
Original print of the painting by Jimmy Boonzaier.
Kontak/Contact:
                       Andre' Richter at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PortretteJohannes2PortretteJohannes3


Familiewapen

WapenNommer1
            Grootte/Size 10cm x 15cm

Kontak/Contact: Standout displays
                         Frans van der Walt - 0825549288


DIE PERFEKTE GESKENK!

Die geskiedenis en die geslagregister van die familie Van der Walt in drie dele.

OupaEnOumaPietjie

Kontak: Christie van der Walt

             084 585 7117

            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sien ook die inligting onder ons Boeke opskrif.