Boeke

'n Reproduksie van die oorspronklike " LORD METHUEN uitgeoorlê DEUR Genl. KOOS DE LA REY"
deur G.A. van der Walt soos in 1920 deur A.H. KOOMANS BEPERK, Bus 123, Potchefstroom gedruk 47 bladsye.

Bestellings aan: Alna van der Walt, Posbus 300, Florida Hills, 1716.

Telefoon: (011) 472 0449

R100,00 (verpakking en versending ingesluit)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JohannesStrydsmanWeb1

   Johannes Strydsman
   Legendariese Boere verkenner en Kaapse rebel.
   deur Johannes W. van der Walt

    “No one knows or appreciates the Boer who does not know his past,
     for he is what his past has made him.”

     Sir Arthur Conan Doyle

   Hierdie boek handel oor Hendrik Stephanus Johannes van der Walt, alias
   Johannes Strydsman,
se oorlogservarings as verkenner onder die bevel van kommandant 
   P.H. Kritzinger, tydens die
kommando se inval in die Kaapkolonie.
   Die gebeurlikhede rondom die kommando word breedvoerig beskryf vanaf Januarie 1901
   tot en
met Junie 1901. Insae word gelewer oor die Boerekommando se legendariese
   vegvernuf
gepaardgaande met hul uiterste beweeglikheid en natuurlike aanvoeling vir
   guerrilla-oorlogvoering.
 
   “....Die resultaat is ‘n boek wat ek nie kon neersit toe ek dit begin lees nie.

  Met vrymoedigheid beveel ek hierdie boek by lesers aan oor die verhaal van ‘n gewone
  burger in ‘n oorlog wat die Afrikaner ná meer as honderd jaar steeds na aan die hart lê.

  Prof. Fransjohan Pretorius

Die inhoud is as volg:

1. Vroëe geskiedenis.
2. Agergrond H.S.J.
3. Die Anglo-Boereoorlog.
4. Kommandant Lötter.
5. Sewefontein.
6. Tarka en sterk opposisie.
7. Kommandodrif.
8. Guerilla konflik in die Middelande.
9. Hernude aanval.
10. Gevange en Gevonnis.
11. Bermuda en Vrede.
12. Interessante Data.

13. Bibliografie.
14. Register.

  Prys: R200 + posgeld.

  Now also available in English

  Kontak: Johan van der Walt
  083 632 0159
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bethulie

Dagboek van 'n Bethulie Kampdogter
deur Rensche van der Walt


Hierdie boek is een van die hartseerstes waaraan ek nog gewerk het, maar tog is dit baie inspirerend.
Dit vertel van die wedervaringe van 'n gesin in die Bethulie- en Kabusie kampe - nie net die gesin se wel en weë word bespreek nie maar ook word die toestande en sterftes in die kampe beskryf. Die Bethulie-Konsentrasiekamp sou van  al die kampe van die oorlog die hoogste offer moes bring: Nie minder as 1,714 oumense, moeders en kinders het in die Kampkerkhof hulle laaste rusplek gevind nie.

Laai die boek af onder ons opskrif, "Nuus"

Vir koste: http://www.cdbooks-r-us.com/index.php?act=viewProd&productId=80

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BarenskraalWeb1

Middelburg: Hede en Verlede
deur Hennie Coetzee

Hierdie boek is 'n ware skatkis van informasie oor Middelburg Kaap. Heelwat inligting verskyn in die boek oor Van der Walt families en stories.

Die inhoud is as volg:


1. Dorpstigting.
2. Plaasname, Eienaars en jaartalle.
3. Kerke/Churches.
4. Cemetries/Begraafplase.
5. Besighede en Industrieë.
6. Gesondheid en Versorging.
7. Oorloë.
8. Moord en Doodslag.
9. Onderwys.
10. Grootfontein.
11. Staatsdienste.
12. Vervoer.
13. Persoonlikhede/Personalities.
14. Sport en Ontspanning.
15. In ligter luim/Life is not boring.
16. Hoogste, Grootste, Beste, Eerste.
17. Interessante voorvalle.
18. Nederlandse bydrae.

Dit kan direk van die skrywer gekoop word. Gaan na:

http://cradockmiddelburg.co.za/middelburgs-master-historian/


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OupaEnOumaPietjie


Die Familieregister en geskiedenis van die Familie Van der Walt, Deel 1, 2 & 3.
Outeur: Christie van der Walt

VOORWOORD.
Ek neem die voorwoord oor wat destyds namens die samestellers van die boek Die Familie van der Walt geskryf het vgl.:
Van der Walt CM, EJ en TSP 1989. Die Familie van der Walt in Suid Afrika, Geredigeer deur Groesbeek I en Jooste EP. Genealogie Publikasie  Nr. 31, RGN.” en nog steeds van toepassing is, by hierdie werk.

(Destyds het ek ‘n oud onderwyser mnr. CA. van der Walt en sy mede-skrywer van die boek “Van der Walt CA en JL 1966. Oom Kotie van der Walt, voor- en nageslag, Outeurs, Potchefstroom, Transvaal.” genader om hulle werk net so oor te neem en hy het geglo dat dit baie onwaarskynlik is om die hele Van der Walt Register aan te pak en hy het aan my hul boekie met hul tak, geskenk en sterkte toegewens.)

Die samestellers het ook in ‘n stadium alleen gewerk en weens sameloop van omstandighede het hulle bymekaar uitgekom en besluit om dit wat hulle reeds het saam te voeg, en hier is die resultaat daarvan.
Ofskoon gedink mag word dat dit hier eindig en doodloop, word die versekering gegee dat
hierdie register steeds aangevul asook hersien sal word. Dit gee aan ander navorsers die geleentheid om aan te vul i.p.v. weer van vooraf te begin.

Soli Deo Gloria / Aan God Alleen Die Eer!
Christiaan Marinus van der Walt b08c02d05e05f02g05h06i05.

Kontak: Van der Walt Bond

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45406998 2178051078885846 1336805293819953152 n
Kontak: Dr. Ernst van der Walt
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 082 442 1699.


'TEEN DIE STORMWINDE IN' - is die merkwaardige verhaal van die Van der Waltfamilie se stamvader Gaele Andriesz wat in 1727 in die Kaap arriveer.Heine van der Walt van die Gereformeerde Kerk Ontdekkers beskryf die boek:


“Ek het onlangs ‘Teen die stormwinde in’,  die merkwaardige outobiografie/novelle van Gaele Andriesz Van der Walt, in die hande gekry en kon dit nie neersit nie. 
Die boek is baie gewild by die lidmate van Ontdekkers (Roodepoort, Wes Rand) gemeente.
Dit is ‘n openbaring van hoe die Here Gaele Andriesz uit Friesland na Suid Afrika gelei het. Hoe hy op pad na Batavia, in die Kaap siek agtergelaat is en toe met niks op sy naam vir hom ‘n lewe aan die Kaap moes begin. Binne ‘n paar jaar vestig hy ‘n florerende boerdery op die Roggeveld (by Sutherland) as pionierboer. ‘n Geloofsdaad in praktyk.  


 
Dr Ernst van der Walt, ‘n genealoog, lei die leser deur die lewe van Gaele vanaf Veenwouden, die oudste seun van ‘n huurarbeider tot hier aan die Kaap.  Onwillekeurig projekteer ‘n mens as leser tot waar Gaele se nageslag vandag leef, werk in ‘n politieke bestel wat ons lewens en wêreldbeskouing bedreig. Onwillekeurig hoor ‘n mens die boodskap, ‘God het ons hier met ‘n doel geplant. Niks keer Sy werk nie! Ons is onbevrees.’ Die boek is enig in sy soort.”