Bydraes & Skenkings

                                                                           LEDEGELD

 Baie dankie aan diegene wat ietsie ekstra betaal om ons in staat te stel om die koste van die webwerf te dra om sodoende
ook inligting te kan stuur aan lede wat dit moeilik vind om ‘n bydrae te maak. Ons doen ‘n beroep op almal wat hierdie
webwerf besoek om die onderstaande lidmaatskapvorm te voltooi soda tons U inligting kan opdateer. Maak asseblief ook
fotostatiese afskrifte en bemark lidmaatskap aktief aan van der Walt familielede, beginnende by jou kinders en kleinkinders
asook broers , susters, neefs, niggies en ander familie. Maak asb ‘n punt daarvan om te help om lede te werf en die bond
uit te bou.
    
AansoekvormPortrette